• En global leverandør av humane proteiner

Nyheter

 

Octapharma er en av de største aktørene på det internasjonale plasmamarkedet. I Norge ble Octapharma A.S etablert år 1988.

Produktene fra Octapharma anvendes hovedsakelig innenfor tre behandlingsområder: blødersykdommer (hemofili), intensivpleie og immunologi.