header image

Om Octapharma

Octapharma er et familieeid, sveitsisk basert selskap, etablert i 1983 av Wolfgang Marguerre. 

Kjernevirksomheten i selskapet er utvikling, produksjon og salg av plasmabaserte legemidler innen behandlingsområdene blødersykdommer,  intensivmedisin og immunologiske sykdommer. 

Selskapet har over 7.100 ansatte, og er representert i over 50 land. 

Octapharma disponerer topp moderne produksjonsanlegg. Disse er plassert i henholdsvis Østerrike, Frankrike, Tyskland, Sverige og Mexico. 

I tillegg til plasmabaserte legemidler, utvikler Octapharma for tiden sitt første rekombinante legemiddel, rekombinant koagulasjonsfaktor VIII fra human cellelinje. 

Octapharma investerer kontinuerlig i forskning og utvikling, som hovedsakelig utføres i Østerrike for plasmabaserte legemidler, og i Tyskland for genteknologiske legemidler.