header image

Octapharmas produktportefølje inkluderer medisiner fremstilt fra humant plasma for behandling i tre hovedområder: hemofili, sykdommer i immunsystemet og intensivpleie.

 

Lær mer ved å klikke den aktuelle koblingen: 

 

 

 

 

Høyrent faktor VIII stabilisert med VWF
 

Høyrent faktor IX
 

Høyrent VWF / FVIII
 

Rekombinant FVIII
 

I.V. Immunglobulin 5%
 

I.V. Immunglobulin
 

S/C Immunglobulin
 

Anti-D Immunglobulin
 

Albumin
 

Protrombinkomplekskonsentrat
 

Antitrombin
 

Virusinaktivert plasma og et registrert legemiddel