header image

Octapharmas produkter for behandling på intensiven:

 

albunorm® brukes primært til å gjenopprette og opprettholde sirkulerende blodvolum ved deteksjon av volum mangel.

>> Link Felleskatalogen

 

Octaplasma®er et virusinaktivert plasma og et registrert legemiddel. Plasmaet filtreres og SD-behandles for å gjøre risikoen for bivirkninger så lav som mulig. Risikoen for alvorlige transfusjonsreaksjoner er lav. Produksjonsprosessen er tilrettelagt slik at Octaplas oppfyller de krav til standardisering og virussikkerhet som legemidler er underlagt. 

>> Link Felleskatalogen

octaplex® er et protrombinkomplekskonsentrat som innholder de K-vitaminrelaterte koagulasjonsfaktorene II, VII, IX, X samt protein S og C. Det benyttes ved svikt i protrombinkompleksets koagulasjonsfaktorer, for eksempel ved store blødninger i forbindelse med warfarin-behandling. Octaplex er SD-behandlet og nanofiltrert.
>> Link Felleskatalogen

 

atenativ®er et antitrombinkonsentrat som benyttes ved store koagulasjonsforstyrrelser hos enkelte intensivpleiepasienter. Atenativ gis også til personer med medfødt antitrombinsvikt, da disse har økt risiko for blodpropp i forbindelse med spesielle situasjoner, som for eksempel operasjoner, graviditet og fødsel. Atenativ blir både SD-behandlet og varmebehandlet i løpet av produksjonsprosessen.
>> Link Felleskatalogen