header image

Octapharmas produkter for behandling av sykdommer i immunsystemet:

 

gammanorm® er et immunglobulin til intramuskulært eller subkutant bruk, som benyttes for behandling av pasienter med primær immunsvikt. Gammanorm er en ferdig oppløsning og gis ofte subkutant (under huden) ved hjelp av en infusjonspumpe. Pasienten kan behandle seg selv i sitt eget hjem. Gammanorm er SD-behandlet for å oppnå en høy grad av virussikkerhet.
>> Link Felleskatalogen

 

octagam® er et immunglobulin for intravenøst bruk, som benyttes til substitusjonsbehandling ved primær immunsvikt og til immunmodulering i forbindelse med visse autoimmune sykdommer. Octagam er en ferdig oppløsning -  tilgjengelig i både 5% og 10%, som kan oppbevares i romtemperatur. En langtidsoppfølging som ble gjennomført i Tyskland, bekrefter preparatets gode tolerabilitet*. Octagam er SD-behandlet og inkubert ved lav pH for å oppnå en høy grad av virussikkerhet.
>> Link Felleskatalogen

 

*) Debes A et al. Tolerability and safety of the intravenous immunoglobulin Octagam® : a 10-year prospective observational study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2007; 16: 1038-1047

 
>> Behandlings- og infusjonsskjema for Octagam 10%, IVIG 100 mg/ml 

 

panzyga® er en human normal immunglobulin løsning stabilisert med glysin. Den leveres som en klar-til-bruk flytende formulering for intravenøs administrasjon. Den inneholder renset IgG avledet fra plasma av menneskelige givere og inneholder ca 0.1 g protein per mL (10%), hvorav ikke mindre enn 95% er normalt humant IgG med en fysiologisk distribusjon av IgG underklasser.

>> Link Felleskatalogen                            Besøk Panzyga's web-side

>> Behandling og infusjonsskjema for Panzyga


rhesonativ® är er et såkalt spesifikt gammaglobulin som innholder en høy andel av anti-D-antistoffer. Det gis intramuskulært i forbindelse med kvinner som er Rh-negative og som er gravide med og føder et barn som er Rh-positivt. Formålet er å forhindre at kvinnen immuniseres, da dette kan skade hennes neste barn. Dette angår ca 10 % av alle fødsler. Rhesonativ gis også til Rh-negative kvinner som aborterer eller hvor det utføres andre inngrep under graviditeten. Rhesonativ er virusinaktivert med SD-metoden.

>> Link Felleskatalogen

Ny rutine for RhD typing i svangerskap” (Helsedirektoratet 30.11.2016)

https://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-rutine-for-rhd-typing-i-svangerskap