Åpenhetsloven

Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

I tillegg til å stille krav til aktsomhetsvurderinger, skal loven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Octapharma AS er som en del av Octapharma konsernet opptatt av tett oppfølging av leverandører gjennom våre innkjøpsprosesser. Aktsomhetsvurderinger/ risikovurderinger er en viktig del i arbeidet med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede.