Sykdommer & behandlinger

Vi utvikler og produserer legemidler for pasienter innen tre behandlingsområder: hematologi, immunoterapi og intensivmedisin.

Hematologi

Våre legemidler erstatter den savnede koagulasjonsfaktoren hos pasienter med blødningsforstyrrelser for å effektivt kontrollere eller forebygge blødninger.

Immunoterapi

Her anvender man legemidler med immunglobulin (IgG) for å hjelpe kroppens egne immunsystem for å bekjempe infeksjoner eller immunmedierende sykdommer.

Intensivmedisin

Våre legemidler forebygger sjokk og stabiliserer blodvolum og koagulsjonsfunksjon hos pasienter under behandling i intensiv og akutthelsetjenesten.