Personvernerklæring

Octapharma AS, Industrivegen 23, 2069 Jessheim, Norge (under "Octapharma" eller "vi" eller "oss") respekterer individets rett til beskyttelse av sine personopplysninger. Denne datasekretesspolicy ("policy") beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger når du besøker våre hjemmesider.

Rapporter IKKE opplysninger som gjelder legemiddelsikkerhet, f.eks bivirkninger , via denne webbplass. Informasjon som gjelder legemiddelsikkerhet skal sendes til admnistrasjon@octapharma.no. Om du er pasient kontakter du din lege om du får bivirkninger. Les vår sekretesspolicy om farmakovigilance om du vil rapportere bivirkninger som gjelder legemiddelsikkerhet.

Innsamling av opplysninger

For å kunne håndtere våre hjemmesider på riktig måte og kontinuerlig forbedre webbplassen’s funksjon kan vi loggføre informasjon og identifisere kategorier av besøk etter f.eks domenenavn, type av webbleser og versjon, sider som har vært besøkt på Octapharmas webbplass og webbadresse som brukeren går til etter besøket på Octapharmas webbplass. Informasjonen brukes bare i aggregert form og alle peronopplysninger er anonymiserte.

Tilgjengelighet og bruk av personlig informasjon

Personopplysninger vil ikke være tilgjengelig for tredjepart foruten i de tilfellene der tredje parten er engasjert som underleverandør for å innfri personens forespørsel om informasjon eller for å utvikle og administrere Octapharmas webbplass.

Informasjon om cookies

Følgende cookies brukes på webbplassen. Som standard lagres alle lovlige cookies i ett år. Mer informasjon finnes under:

Absolutt nødvendige

Type av cookie

Navn

Formål

Cookie tillatelse

app_cookie_permission

Brukes for å lagre tillatelsen til å bruke cookies

Ytelsescookies

Type av cookie

Navn

Formål

Google Analytics

_ga

Brukes av Google Analytics.

Google Analytics

_gat_gtag_UA_XXXXXXXXX_1

Brukes av Google Analytics.

Google Analytics

_gid

Brukes av Google Analytics.

Vi bruker Google analytics for å samle informasjon om hvordan besøkerne bruker og navigerer på våre hjemmesider. Vi bruker informasjonen til å rapportere og analysere bruken av webbplassen med formål å forbedre brukeropplevelsen av hjemmesiden for besøkere. Du kan gå til Google innstillinger for å se hvilke opplysninger Google har om din alder, kjønn og dine interesser. Du kan legge til, redigere eller slette informasjon på den siden, eller så kan du be Google om å slutte å samle inn informasjon og analysere din væremåte.

Google Analytics samler inn informasjon anonymt, men du kan velge å ikke la aktiviteten på din webbplass være tilgjengelig for Google analytics gjennm å innstallere webblesertillegget Google Analytics Opt-out.

Funksjonscookies

Type av cookie

Navn

Formål

Synlige varsler

app_displayed_notification_types

Lagrer typer av varsler som alledrede er vist, så vi ikke lenger kan vise dem.

Målgruppe

app_target_group

Lagrer den målgruppen sam er valgt av brukeren.

Besøkte sider

app_visited_pages

Lagrer sider som besøkes av brukeren for å forbedre veilederens anbefaling av innhold.

Ytterligere informasjon om cookies

Cookies er små datafiler som en webbplass kan overføre til en brukers webbleser.Cookies kan ligge igjen på datamaskinen når du forlater webbplassen, men du kan slette dem manuellt i de fleste webblesere.De fleste webblesere er på forhånd innstillt på å ta imot cookies.En del cookies lagrer bare data under den tiden du besøker webbplassen. De kalles sesjonscookies og ligger ikke igjen når du har forlatt webblassen.Om du foretrekker å ikke ta imot cookies kan du stille inn din webbleser på å ikke ta imot cookies,eller varsle deg når cookies brukes. De fleste deler av webbplassen fungerer selv om du inaktiverer cookies i webbleserens innstillinger.

Når du besøker denne webbplassen med en webbleser som bruker standardinnstilligene og aksepterer cookies, samtykker du til at cookies lagres på din datamaskin.Om du ikke vil at det skal skje,kan du inaktivere cookies i innstilligene for din webbleser. Du kan lese mer om cookies, inklusive hvordan du ser hvilke cookies som plasseres på enheten og hvor du kan slette dem på www.aboutcookies.org.

Dine rettigheter

Du har rett til å få tilgang til alle dine personopplysninger som vi samler inn online. Du kan også kreve at dine personopplysninger slettes om ikke gjeldende lover og regler tvinger oss til å lagre dine personopplysninger.

Du kan kreve å få vite hvilke opplysninger vi lagrer/behandler om deg. Dessuten har du rett til å få personopplysninger blokkerte eller slettet, og ha innvendinger mot behandlingen av dine opplysninger, og få feil opplysninger rettet, og få dine opplysninger overført til tredje part.

Du kan korrigere faktafeil i dine personopplysninger gjennom å sende en e-post som på en troverdig måte viser feilen. Du har også rett til å få feil personopplysninger korrigerte.

For å beskytte din integritet og sikkerhet implementerer vi rimelige tiltak for å verifisere din identitet før vi gjør rettelser.Om du har spørsmål eller tvil om disse sekretessregler eller vil at vi sletter dine personopplysninger fra vår database, send en e-post til administrasjon@octapharma.no.

Du har også rett til å klage til datatilsynet i enkelte tilfeller.

Vi kan når som helst endre denne policy gjennom å publisere den endrede policyen på webbplasen.