Om oss

Våre fem verdier - Eierskap, Integritet, Lederskap, Holdbarhet og Entrepenørskap styrer vår pasientfokuserte selskapsstruktur.

Hvem er vi

Vi er det største privateide fristående selskap i verden innen plasmafraksjonering. Våre legemidler består av høykvalitets humane proteiner produsert fra blodplasma eller med hjelp av rekombinant DNA-teknikk.

Sykdommer og behandlinger

Vi utvikler og produserer legemidler for pasienter innen tre behandlingsområder: hematologi, immunoterapi og intensivmedisin.

Her finns vi

Vi har kontor i 31 land og våre legemidler hjelper mennesker i 118 land over hele verden. Vi har sju FoU anlegg og seks produksjonsanlegg i Europa og Nordamerika