Personvern policy

Personvern policy

Brukervilkår

Denne hjemmesiden er produsert og kontrollert av Octapharma AS, Industrivegen 23, NO-2069 Jessheim, Norway.

Octapharma AS er representert ved styret i henhold til Brønnøysundregistrene ved følgende personer:

Wolfgang Marguerre, styrets leder

Tobias Marguerre, styremedlem

Tor-Einar Svae, varamedlem

John Erik Ørn, varamedlem


Ved å besøke og bruke vår hjemmeside godtar du betingelsene under, samt gjeldene lover. Hvis du ikke godtar betingelsene, så vær vennlig å forlate hjemmesiden.


Medisinsk informasjon om produktene

Produktinformasjon på denne nettsiden er fra Octapharma AS, og er kun beregnet som generell informasjon. Produktene på vår hjemmeside er tilgjengelige på resept fra lege. Produktrelatert informasjon er ikke ment til å gi fullstendig medisinsk informasjon. Du bør alltid tilstrebe fullstendig medisinsk informasjon om reseptbelagte legemidler eller medisinske enheter (inkludert deres gunstige medisinske bruksområder og mulige bivirkninger) ved å diskutere riktig bruk av medisin / medisinsk utstyr direkte med din lege eller eventuelt annen medisinsk rådgiver. Medisinsk fagpersonell kan få utfyllende medisinsk informasjon fra produktets informasjonsbrosjyre. Informasjon om nevnte produkter, samt indikasjoner kan variere fra land til land. Leger og annet medisinsk personell, samt pasienter bør kontakte lokale medisinske ressurser og tilsynsmyndigheter for informasjon som er gjeldende for det aktuelle landet. Videre begrenser gjeldende regelverk i de fleste land (eller til og med forbyr i noen tilfeller) Octapharma AS sin mulighet til å svare direkte på pasientspørsmål og / eller å gi informasjon om våre reseptbelagte produkter.


Opphavsrett

Opphavsretten til alt materiale på dette nettstedet eies av Octapharma AS, med mindre annet er angitt. Octapharma AS forbeholder seg alle rettigheter i innholdet, og i utformingen av nettstedet. Med mindre det er gitt skriftlig tillatelse av Octapharma AS, kan du ikke reprodusere, bruke eller kopiere innhold på denne nettsiden. Dette inkludert navn, logoer, design, produktinformasjon og annet materiale / informasjon som brukes (heretter referert til "Informasjonen"). Du må ikke bruke innholdet til kommersiell informasjon, heller ikke i et annet nettsted uten skriftlig tillatelse fra Octapharma AS på forhånd.


All informasjon referert til på denne nettsiden tilhører sin respektive eier og må ikke brukes helt eller delvis i noen jurisdiksjon uten skriftlig samtykke fra eieren. Ikke heller bør grafikk som er vesentlig lik andre varemerker, logoer eller navn referert til på denne nettsiden, bli brukt.


Andre rettigheter

Octapharma AG samt datterselskapene til Octapharma AG innehar alle rettigheter i forhold til produkter som er referert til på denne nettsiden, med mindre annet er angitt. Ingen markedsføring skal gis i forbindelse med produksjon, salg eller distribusjon av produkter fra Octapharma-gruppen. Unntak fra dette vil være med skriftlig samtykke på forhånd fra Octapharma AG.


Ansvar og garantier

Informasjon på hjemmesiden er gitt "som det er" og uten garantier av noe slag.

I den utstrekning det er tillatt ved lov, fraskriver Octapharma AS seg alle garantier, direkte eller indirekte, i forbindelse med denne nettsiden og / eller produktene nevnt på den – inkludert og uten begrensning eller garantier av noe slag i forhold til:

  • Nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen på dette nettstedet;

  • Nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon som finnes i enhver nettside hyper-koblet til denne nettsiden.

  • De terapeutiske eller andre kvaliteter av produkter som er produsert, levert eller distribuert av Octapharma AG eller dets tilknyttede;

  • og / eller resultatene som er angitt i denne nettsiden når det gjelder eventuelle produkter som produseres, levert eller distribueres av Octapharma AG eller dens tilknyttede enheter

  • Opplysningene er gitt på grunnlag av at alle personer med tilgang til nettstedet må påta seg ansvaret for å vurdere nøyaktigheten av innholdet, og at de gjør det helt på egen risiko. Octapharma AS (inkludert dets styre, medarbeidere, ansatte, agenter, entreprenører og etterfølgere) bærer ikke noe ansvar for skade eller skader påført en person som et resultat av den informasjon eller annen informasjon som er inkorporert via referanser på hjemmesiden.


Code of conduct / etiske retningslinjer

Octapharma AS arbeider for å overholde bestemmelsene i IFPMA anbefalingen. Den nyeste versjonen av nevnte koden finner du under følgende link:

https://www.ifpma.org/resource-centre/ifpma-code-of-practice/

 
Begrensning av forpliktelser

Octapharma AS er uten unntak (inkludert dets styremedlemmer, tilknyttede selskaper, ledere, ansatte, agenter, kontraktører og etterfølgere) ikke ansvarlig for direkte eller indirekte straffbare handlinger, senskader eller annen skade, inkludert og uten begrensning, erstatning for tap av data, inntekter eller tapte muligheter som følge av, eller på noen måte forbundet med bruk av dette nettstedet.


Tredjeparts hjemmesider

For å gjøre tilgangen til tilleggs informasjon enklere for deg, kan Octapharma AS bruke lenker til nettsteder som drives av andre enheter. Hvis du bruker disse nettstedene, vil du forlate denne nettsiden. Bestemmer du deg for å besøke en koblet nettside, gjør du det på egen risiko, og det er ditt ansvar å ta alle beskyttelsesforanstaltninger for å beskytte mot virus eller andre ødeleggende elementer.

Octapharma AS (inkludert dets styremedlemmer, tilknyttede selskaper, ledere, ansatte, agenter, kontraktører og etterfølgere) gir ingen garantier for innholdet i disse sidene, eller informasjonen på disse. Dette gjelder også hvis det tilbys produkter eller annen tjenesteytelse på disse.

Lenker innebærer ikke at Octapharma AS, er tilknyttet eller assosiert med, eller er juridisk autorisert til å bruke varemerke, varenavn, logo eller copyrightsymbol som vises i eller er tilgjengelig via lenkene. Eller at et lenket nettsted er autorisert til å bruke varemerker, handelsnavn, logoer eller copyright symbol som tilhører Octapharma AS.

Alle linker til dette nettstedet må godkjennes av Octapharma AS. Octapharma AS forbeholder seg retten til å tilbakekalle dette samtykket til lenken når som helst etter eget skjønn.


Tillegg til hjemmesiden

Octapharma AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer, modifikasjoner, tillegg, slettinger og rettelser til dette nettstedet når som helst og uten forvarsel. Octapharma AS kan også trekke tilbake tilgang til dette nettstedet når som helst uten varsel.


Virusbeskyttelse

Octapharma AS garanterer ikke at dette nettstedet, eller e-post mottatt fra Octapharma AS etter forespørsel på vår hjemmeside vil være virus fritt eller inneholde andre skadelige komponenter. Octapharma AS (inkludert dets styremedlemmer, tilknyttede selskaper, ledere, ansatte, agenter, kontraktører og etterfølgere) bærer ikke noe ansvar for eventuelle skader på utstyret som følge av tilgang til dette nettstedet, nedlasting av innhold fra dette nettstedet eller ved å motta e-post fra Octapharma AS i henhold til forespørsel om informasjon.


Lovhjemmel

Disse vilkårene for bruk samt personvernerklæringen og oppløsningen av tvister knyttet til disse vilkårene for bruk og / eller personvernerklæringen skal tolkes i samsvar med lovene i Norge. Førsteinstans domstol for eventuelle søksmål vil være Øvre Romerike Tingrett, Eidsvoll, Norge.