Hvem er vi

Vi er et familieeid globalt legemiddelselskap med passion for å finne nye løsninger som forbedrer menneskers helse og liv.

Octapharma er og har vært familieeid siden etableringen i 1983. Vi er et globalt helseforetak med hovedkontor i Lachen, Sveits. Våre legemidler er tilgjengelige i 118 land, og blir brukt i behandlingen av hundretusener pasienter hvert år. Vi fokuserer på tre terapeutiske områder: Hematologi, Immunoterapi og Intensivmedisin.

Octapharma er en av de største produentene av produkter basert på humane proteiner. Vi utvikler og produserer legemindler basert på proteiner fra humane cellelinjer og humant plasma, levert fra våre egne plasmadonasjons-sentre og andre eksterne kilder.

Octapharma fokuserer på langsiktig suksess og anerkjenner verdien av teamarbeide. Vi har et multikulturellt arbeidsmiljø med høyt engasjerte ansatte med forskjellig bakgrunn og kompetanse. Våre fem verdier i selskapet er: Eierskap, Integritet, Lederskap, Holdbarhet og Entrepenørskap. Vi streber etter å implementere disse verdiene i alt vi gjør, hver dag.