Visjon & Verdier

Vår lidenskap er å tilby nye behandlingsløsninger for å forbedre mennskers liv.

Octapharmas visjon

”Vår lidenskap er å tilby nye behandlingsløsninger for å forbedre mennskers liv. Dette er vår visjon, og målet vi navigerer mot.”

Wolfgang Marguerre
Styreformann og Adm.Direktør
for Octapharma gruppen

Octapharmas verdier

"Våre fem selskaps-verdier eierskap, integritet, lederskap, langsiktighet og entrepenørskap - leder oss i alle våre beslutninger og handlinger."

Frederic Marguerre
Aksjonærenes representant,
President Octapharma Plasma Inc.(US)

Octapharmas mål

"Vårt kall er for sikker og optimal bruk av humane proteiner og vi fortsetter å investere langsiktig for å hjelpe enda fler mennesker som trenger det."

Tobias Marguerre
Adm.Direktør,
Octapharma Nordic AB