Visjon & Verdier

Vår lidenskap er å tilby nye behandlingsløsninger for å forbedre mennskers liv.

Octapharmas visjon

”Vår lidenskap er å tilby nye behandlingsløsninger for å forbedre mennskers liv. Dette er vår visjon, og målet vi navigerer mot.”

Wolfgang Marguerre
Styreformann og Adm.Direktør
for Octapharma gruppen

Octapharmas mål

"Vårt kall er for sikker og optimal bruk av humane proteiner og vi fortsetter å investere langsiktig for å hjelpe enda fler mennesker som trenger det."

Tobias Marguerre
Adm.Direktør,
Octapharma Nordic AB

Octapharmas verdier

Våre fem selskaps-verdier eierskap, integritet, lederskap, langsiktighet og entrepenørskap - leder oss i alle våre beslutninger og handlinger.