Immunoterapi

Her anvender man legemidler med immunglobulin (IgG) for å hjelpe kroppens egne immunsystem for å bekjempe infeksjoner eller immunmedierende sykdommer.

IgG-immunoterapi

Octapharmas engasjement i pasienter som trenger IgG-immunoterapi framgår tydlig gjennom vår unike portefølge med immunglobulinprodukter hvor vi tilbyr ulike legemiddelsformer, konsentrasjoner og administrasjonsmåter for flytende løsninger ferdig til bruk for helsepersonell og pasienter over hele verden.

Hvem skal ha IgG-immunoterapi?

IgG immunoterapi brukes vanligvis til to typer av pasienter: personer som har en immunsvikt på grund av en genetisk defekt, en underliggende sykdom, eller et legemiddel som undertrykker immunsystemet, og personer med en autoimmun sykdom som innebærer en feil i immunsystemet som får kroppen til å angripe eget vev.

Forskjellige typer av immunsvikt

Legene deler opp immunsvikt i primær immunsvikt (PID) og sekundær immunsvikt (SID). Primær immunsvikt omfatter over 350 ulike sykdommer der genetiske defekter fører til svikt i immunsystemets celler og proteiner. Dette gjør personen mer mottagelig for infeksjoner enn andre. Det vanligste tegnet på primær immunsvikt er en økt mottagelighet for vanlige infeksjoner som øre- og bihulebetennelse, forkjølelse, halsbetennelse, feber og lungebetennelse. Uten behandlig kan slike infeksjoner bli kroniske og forårsake organskader. I verste fall kan mennesker dø. Sekundær immunsvikt kan oppstår på bakgrunn av undeliggende sykdom som f.eks kreftsykdommer, eller på grunn av behandling med legemidler som undertrykker immunsystemet, som gir forhøyet risiko for infeksjoner.

 

Autoimmune sykdommer

Det finnes flere autoimmune sykdommer som kan behandles me IgG-immunoterapi.

  • Primær immun trombocytopeni (ITP) er en autoimmun sykdom som forårsaker blåmerker og økt forekomst av indre blødninger, som i verste fall kan bli livstruende. Blødningene oppstår på grunn av at immunsystemet angriper en viss type celler, blodplater, som behøves for å kontrollere blødninger.

  • Kronisk innfammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP) er en sjelden, nevrologisk immunmediert sykdom som angriper det perifere nervesystemet. Om sykdommen ikke behandles kan den føre til progressiv motorisk og sensorisk dysfunksjon og permanent funksjonstap.

Det finnes også andre autoimmune sykdommer som Guillain.Barrès syndrom (GBS), der immunsystemet angriper nervene, og Kawasakis sykdom, der et overaktivt immunforsvar forårsaker betennelse i blodkar.

Immunmodulering med immunglobulinbehandling kan hjelpe mot disse sykdommene.