Intensivmedisin

Våre legemidler forebygger sjokk og stabiliserer blodvolum og koagulsjonsfunksjon hos pasienter under behandling i intensiv og akutthelsetjenesten.

Hva er intensivbehandling?

Intensivbehandling er det området innen medisin som omfatter diagnostisering og behandling av livstruende tilstander, som krever omfattende og avanserte livreddende tiltak og kontinuerlig overvåkning.

Intravaskulære sykdommer hos pasienter under intensivbehandling

Koagulopati (blodkoagulasjonssykdom) er et potensiellt problem som medfører risiko for blødninger hos mange alvorlig syke pasienter. Hemostatiske og innflammatoriske prosesser aktiveres ofte i kroppen som reaksjon på skade eller sykdom. Om tilstanden er alvorlig eller langvarig kan den bli livstruende.

Store blødninger er en alvorlig komplikasjon som ofte forekommer under kompliserte inngrep eller alvorlige skader. Det kan være en utfordring for helsepersonell å oppdage og håndtere problemet.

Plasmatransfusjon eller administrering av koagulasjonsfaktorkonsentrat er viktige tiltak for å gjenopprette de manglende faktorer som er viktig for å stoppe pågående blødninger på en effektiv måte.

Hypovolemi, utilstrekkelig intravaskulært volum, er også vanlig hos alvorlig syke pasienter. Tilstanden oppstår når blodkar har blitt skadet på grunn av sykdom eller skade eller trauma, og fører til blødning eller lekkasje av væske fra sirkulasjonssystemet. Hos pasienter med distributiv eller hypovolemisk sjokk gis volumterapi for å gjenopprette det intravaskulære volumet og opprettholde perfusjon i vevene.